> 6.

Treballem amb les emocions!

Curs experiencial adreçat a aquells docents que vulguin incloure les emocions dels seus alumnes en la seva pràctica diària. Durant la formació, els participants tindran l'oportunitat de practicar de primera mà l'efecte de les emocions en el procés d'ensenyament / aprenentatge i implementar eines i estratègies per al treball de les emocions amb els seus estudiants per tal de millorar la seva autoestima, el seu propi concepte i així augmentar el seu propi talent.

 

Treballem amb les emocions!

> 6.

 

> 6. Treballem amb les emocions!

 • Sessió 1: de l’11/12/2017 al 15/12/2017   / Sessió en anglès

 • Sessió 2: del 29/01/2018 al02/02/2018   / Sessió en català

 • Sessió 3: del 12/03/2018 al 16/03/2018  / Sessió en català

 • Sessió 4: del 02/07/20018 al 06/07/2018   / Sessió en anglès

 • Sessió 5: del 17/12/2018 al 21/12/2018   / Sessió en anglès

Hi ha sessions en les que la llengua vehicular és l’anglès ja que són obertes a participants internacionals i altres sessions dirigides a persones de parla catalana en les que la llengua emprada és el català.

> SESSIONS

Totes les sessions són de cinc dies, de dilluns a divendres.

© 2017 by Inmotion

> OBJECTIUS

 • Entendre com les emocions afecten l’aprenentatge i com les dinàmiques de classe afecten les emocions.

 • Aprendre a fomentar la intel·ligència emocional i a crear entorns d’aprenentatge emocionalment segurs.

 • Desenvolupar estratègies per ajudar als alumnes a ser conscients de les seves emocions i a gestionar-les.

 • Crear entorns d’aprenentatge emocionalment segurs on els alumnes puguin arriscar per enfortir l’autoconfiança i poder així créixer emocional i acadèmicament.

> METODOLOGIA

És un curs pràctic i experiencial en el que els participants podran experimentar com les seves pròpies emocions intervenen en el seu propi procés d’aprenentatge. Sobre l’eix teòric de les emocions es treballarà mitjançant vídeos, discussions i exercicis.

> A QUI VA DIRIGIT

 • Mestres i professors (infantil, primària, secundària, formació professional, formació d’adults, necessitats educatives especials).

 • Formadors de formadors.

 • Mentors educatius.

 • Caps d’estudi / directors / gestors escolars.

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon