> 7.

Gestió del canvi:

lidera el teu equip cap el canvi

La gestió del canvi s'ha convertit en un tema important en el sí dels equips però el repte més important és aprendre a ser audaç i visionari a l’hora de crear solucions innovadores i sostenibles per gestionar aquest canvi. En aquest curs, els participants aprendran a comprendre profundament la dinàmica del canvi, a emprar una estratègia de gestió del canvi i convertir el desafiament i la crisi en oportunitat. Tot això de manera pràctica per desenvolupar habilitats que ajudin a visualitzar i dissenyar el futur i per a crear un pensament flexible i innovador.

 

Gestió del canvi:

lidera el teu equip cap el canvi

> 7.

 

> 7. Gestió del canvi: lidera el teu equip cap el canvi

  • Sessió 1: del 6/11/2017 al 10/11/2017   /  Sessió en català

  • Sessió 2: del 8/01/2018 al 12/01/2018   /  Sessió en català

  • Sessió 3: del 19/02/2018 al 23/02/2018   /  Sessió en anglès

  • Sessió 4: del 26/02/2018 al 02/03/2018   /  Sessió en català

Hi ha sessions en les que la llengua vehicular és l’anglès ja que són obertes a participants internacionals i altres sessions dirigides a persones de parla catalana en les que la llengua emprada és el català.

> SESSIONS

Totes les sessions són de cinc dies, de dilluns a divendres.

© 2017 by Inmotion

> OBJECTIUS

En aquest curs el participant aprendrà:

  • Com entendre les dinàmiques de canvi.

  • Com convertir els reptes i les crisis en oportunitats.

  • Com visionar i dissenyar el futur i com construir un pensament flexible i innovador.

  • Com desenvolupar accions per gestionar i reduir la residència al canvi (psicologia del canvi)

> METODOLOGIA

Aquest és un curs merament pràctic en el que el facilitador animarà als participants per a que aportin experiències pròpies i per explorar-les a través de la discussió del propi grup. Totes les activitats d’aprenentatge es duen a terme en el context del grup.

> A QUI VA DIRIGIT

Aquest curs va dirigit a aquells professionals de qualsevol àrea funcional, que tinguin personal que depengui d’ells, i a aquells qui estiguin desenvolupant la seva carrera professional en un àmbit en el que es requereixi l’assoliment de resultats a través de la gestió i lideratge d’equips.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon