> 3.

L'acompanyament narratiu a les escoles es basa en la premissa que els entorns educatius són un lloc vital per desenvolupar l'enteniment dels estudiants i les seves relacions. Els estudiants poden quedar atrapats en pensaments i el comportaments destructius, donant lloc a conclusions d'identitat negatives sobre ells mateixos i els altres. Els participants aprendran a ajudar els estudiants a desconstruir aquestes idees o històries dominants i a construir històries alternatives sobre recursos, esperances, somnis i valors que els condueixin a noves oportunitats d'acció. El curs oferirà l'oportunitat de practicar l'entrenament narratiu amb persones físiques i també amb testimonis de grups.

 
 

> SESSIONS

 • Sessió 1: del 09/04/2018 al 13/04/2018   /  Sessió en anglès

 • Sessió 2: 09/07/2018 al 13/07/2018   /  Sessió en català

 • Sessió 3: 15/10/2018 al 19/10/2018   /  Sessió en anglès

Hi ha sessions en les que la llengua vehicular és l’anglès ja que són obertes a participants internacionals i altres sessions dirigides a persones de parla catalana en les que la llengua emprada és el català.

Totes les sessions són de cinc dies, de dilluns a divendres.

© 2017 by Inmotion

> OBJECTIUS

Aquest curs et permetrà:

 • Obtenir una visió general sobre els fonaments teòrics del Coaching Narratiu.

 • Aprendre com ajudar a desconstruir les idees dominants sobre un mateix.

 • Tenir la oportunitat de practicar converses per externalitzar i construir històries alternatives sobre un mateix.

 • Tenir la possibilitat de practicar el mètode del “testimoni”

 • Aprendre tècniques per aplicar en els teus grups destinataris

> METODOLOGIA

És un curs altament pràctic per a aprendre a entrenar a altres: experimentació mitjançant pràctiques, obtenció de feedback, possibilitat de ser acompanyat per un coach, tot sota l’enfocament teòric del Coaching Narratiu.

> A QUI VA DIRIGIT

 • Mestres i professors (infantil, primària, secundària, formació professional, formació d’adults, necessitats educatives especials).

 • Formadors de formadors.

 • Mentors educatius.

 • Caps d’estudi / directors / gestors escolars.

 • Líders, emprenedors, gestors, caps d’àrea o de departaments,...

 • Consultors i consellers, tant externs com interns

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon