> 1.

Cap a una cultura pedagògica holística i visionària:
La revolució educativa.

Es tracta d'un curs experiencial sobre el model d'aprenentatge participatiu en el qual el protagonista és el mateix participant. La co-creació i l'aprenentatge es configuraran a partir de les necessitats i interessos dels participants i tindran l'oportunitat d'experimentar una manera diferent de treballar amb el seu propi potencial en el grup. Els participants obtindran eines per motivar, estimular i animar els estudiants a treure el millor d'ells per tal de construir un aprenentatge cooperatiu.

This is a 5-day course conducted entirely in English.

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon

> OBJECTIUS

Els participants podran conèixer un mètode creatiu i significatiu d’ensenyament a través de l’aprenentatge basat en necessitats amb l’objectiu de facilitar als seus alumnes o membres de l’equip a:

 • Millorar les seves habilitats comunicatives.

 • Descobrir el que necessiten per aprendre i com “aprenen a aprendre”

 • Treballar de forma col·laborativa.

 • Redefinir problemes rellevants

 • Utilitzar arguments i evidencies de forma efectiva.

 • Fer servir el pensament crític i creatiu.

> METODOLOGIA

Metodologia interactiva en la que el formador i el participant generen un entorn d’aprenentatge conjuntament amb el grup. Es donarà una direcció sobre la base teòrica defugint de la mera acció instructiva. Els formadors guiaran, observaran, escoltaran, avaluaran i proporcionaran feedback si és necessari.
 


Hi haurà temps per intercanvi, discussió, fer emergir dubtes i prendre conclusions.

> A QUI VA DIRIGIT

 • Mestres i professors (infantil, primària, secundària, formació professional, formació d’adults, necessitats educatives especials).

 • Formadors de formadors.

 • Inspectors d’ensenyament.

 • Mentors educatius.

 • Caps d’estudi / directors / gestors escolars.

 • Caps de recursos humans i gestors d’equips.

> SESSIONS

 • Sessió 1: de l’11/09/2017 al 15/099/2017   / Sessió en anglès

 • Sessió 2: del 18/12/2017 al 22/12/2017   / Sessió en català

 • Sessió 3: del 05/03/2018 al 09/03/2018   / Sessió en anglès

 • Sessió 4: del 02/04/2018 al 06/04/2018   / Sessió en català

 • Sessió 5: del 04/06/2018 al 08/06/2018   / Sessió en anglès

 • Sessió 6: del 24/09/2018 al 28/09/2018   / Sessió en anglès

 • Sessió 7: del 22/10/2018 al 26/10/2018   / Sessió en català

 • Sessió 8: del 10/12/2018 al 14/12/2018   / Sessió en anglès

Hi ha sessions en les que la llengua vehicular és l’anglès ja que són obertes a participants internacionals i altres sessions dirigides a persones de parla catalana en les que la llengua emprada és el català.

Totes les sessions són de cinc dies, de dilluns a divendres.

> 1. Cap a una cultura pedagògica holística i visionària: La revolució educativa

 

Cap a una cultura pedagògica holística i visionària:
La revolució educativa.

> 1.

 

© 2017 by Inmotion